تاریخ و زمان


1396/8/20دوره آموزشي آموزش الكترونيكي برگزار شد
1396/8/7نيازسنجي اولويت هاي پژوهشي دستگاههاي اجرايي استان و همچنين برنامه هاي هفته پژوهش
1396/8/6دوره آموزشي جعل اسناد و راههاي مقابله با آن برگزار شد
1396/7/26دوره آموزشي بودجه ريزي عملياتي در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان برگزار شد
1396/6/5برگزاري هفت دوره و دو سمينار آموزشي طي مرداد ماه سال 96 در مركز آموزش و پژوهش
1396/5/8برگزاري هشت دوره آموزشي در تيرماه سال 96 در مركز آموزش و پژوهش
1396/3/20برگزاري دوره آموزشي سيستمهاي نوين مديريت انرژي در ساختمان
1396/3/6برگزاري كارگاههاي آموزشي اطفاء حريق و راههاي پيشگيري از آن با همكاري اداره كل منابع طبيعي استان
1396/3/6حفاظت از منابع طبيعي به عنوان يك ثروت ملي وظيفه آحاد مختلف مردم و مسئولين است
1396/3/6برگزاري كارگاههاي آموزشي اطفاء حريق و راههاي پيشگيري از آن با همكاري اداره كل اوقاف و امور خيريه استان
1396/2/30دوره آموزشي راهنماي انتخاب روش تدارك پروژه برگزار شد
1396/2/30دوره آموزشي ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد ويژه كاركنان سازمان برگزار شد
1396/2/13نظارت بر فرايند اجرايي دوره هاي آموزشي كاركنان دولت از وظايف قانوني مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري است
1395/12/8آموزش هاي توجيهي و تصدي شغل بدو خدمت ، در زمره يكي از انواع مهم آموزش ها قرار دارد
1395/9/30دوره آموزشي اقتصاد مقاومتي ويژه كاركنان اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان برگزار شد
1395/8/16دوره آموزشي آشنايي با مباحث مرتبط با تحول در نظام اداري برگزار شد
1395/8/16ضرورت يادگيري فنون بايگاني اسناد و مدارك و نحوه امحاء آنها در سازمانها
1395/6/2آشنا ساختن كارمندان جديدالاستخدام با وظايف دستگاه اجرايي محل خدمت آنها يك ضرورت است
1395/6/1برگزاري دوره آموزشي برنامه ريزي و كنترل امور خدمات

1396/8/15فراخوان دوره هاي آموزشي آذر ماه
1396/6/1برگزاري وبينار خط و مشي گذاري عمومي
1396/5/31فراخوان ارسال مقاله
1396/5/28فراخوان دوره هاي آموزشي شهريور ماه
1396/3/23فرايند اجرايي وظايف آموزشي مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري ايلام سال 96
1396/2/12موسسات اعتبار سنجي شده سال 96
1396/2/4پيش بيني دوره هاي آموزشي حقوق شهروندي
1395/12/8فراخوان دوره هاي آموزشي
1395/9/30فراخوان دوره هاي آموزشي ديماه 95
1395/8/24ليست مؤسسات و شركت هاي آموزشي تعيين صلاحيت شده استان ايلام
1395/7/28فراخوان و مدارك مورد نياز جهت شركت در دوره هاي آموزشي ويژه كاركنان
1395/6/28ليست موسسات و مراكز آموزشي تعيين صلاحيت شده استان ايلام
1395/6/3برگزاري دوره آموزشي مجازي آشنايي با سامانه اموال دولتي ، سادا
1395/5/20فراخوان دوره هاي آموزشي
1395/4/27فراخوان دوره آموزشي ويژه ذيحسابان، كارشناسان امور مالي و مديران حرفه اي
1395/3/31دوره هاي آموزشي ويژه مديران حرفه اي و كليه كاركنان
1395/3/26كتابچه دوره هاي آموزشي سال 1395
1395/2/20فرمهاي نيازسنجي آموزشي مديران، كارشناس و كاركنان
1394/10/29ليست كليه موسسات آموزشي داراي مجوز
1394/10/29برگزاري آزمون دوره هاي آموزشي مهارت هاي هفتگانه فناوري اطلاعات (ICDL)
1394/10/27عناوين دوره هاي آموزشي سال 1394


Powered by Tetis PORTAL