يكشنبه 28 آبان 1396 04:18:14

  اخبار و تازه ها
  22 شهريور 1396 15:17:43
  اولين جلسه معرفي چارچوب برنامه آمايش استان ايلام برگزار شد

  اولين جلسه معرفي چارچوب برنامه آمايش استان ايلام بمنظور بيان ضرورتها، روند و دستاوردهاي آمايش استان برگزار شد.

  به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، رحمت اله قيصوري در نشست اعضاء شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و مهندسين مشاور طرح آمايش استان گفت: براساس جزء يك بند الف ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه دولت مؤظف است در طول سال اول اجراي قانون برنامه، سند آمايش سرزمين ملي و استاني تهيه كه پس از تصويب شوراي عالي آمايش سرزمين از سال دوم اجراي قانون برنامه به اجرا در مي آيد.

  وي با اشاره به اينكه در مقاطع مختلف مطالعات طرح آمايش استان انجام گرفته اما ناتمام مانده است به بيان ضرورت انجام مطالعات طرح آمايش استان پرداخت.

  سرپرست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تصريح كرد: از سال آينده برنامه ريزي هاي سالانه و ميان مدت استان براساس طرح آمايش انجام مي گيرد

  اين مقام مسئول با بيان اينكه جهت گيريها و راهبردها توسعه در طرح آمايش استان مشخص خواهد شد، افزود: مطالعات آمايش استان با هدف تنظيم رابطه انسان، فضا و فعاليت هاي انسان در فضا بمنظور بهره برداري منطقي از تمام امكانات استان در جهت بهبود وضعيت استان انجام مي گيرد.


  Powered by Tetis PORTAL