يكشنبه 28 آبان 1396 04:24:19

  اخبار و تازه ها
  27 شهريور 1396 10:4:44
  سرپرست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ايلام:
  در طول اجراي قانون برنامه ششم سالانه براي 48 روستاي استان برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي تهيه مي شود

  سرپرست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ايلام گفت: به استناد جز يك بند الف ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه كشور سالانه  براي 48 روستاي استان برنامه اقتصادي و اشتغال زايي روستايي تهيه مي شود.

  به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ايلام رحمت ا... قيصوري در نشست اعضاء ستاد اقتصاد مقاومتي استان با بيان اين مطلب اظهار داشت: به استناد بند مذكور كه دولت مكلف است در راستاي برنامه ريزي منطقه اي و تقويت اقتصاد روستايي و توسعه اقتصاد صادرات محور در طول اجراي قانون برنامه سالانه در 5 هزار روستا در سطح كشور با توجه به استعدادها، ظرفيت هاي بومي و قابليت هاي محلي و اقتصادي منطقه با تأكيد بر مشاركت نيروهاي محلي و بهره گيري از تسهيلات بانكي، حمايت هاي دولتي و سرمايه گذاري بخش خصوصي برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها تهيه و به تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان برساند.

  وي ادامه داد: بر همين اساس سازمان برنامه و بودجه كشور مؤظف شده كه تعداد روستا و سهميه هر استان را در سه ماهه اول به استانها ابلاغ نمايد كه اين سهميه به  استان نيز ابلاغ شده است.

  اين مقام مسئول افزود: بمنظور تحقق اين بند سازمان برنامه و بودجه كشور براساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1395 آماري از روستاهاي بالاي 20 خانوار تنظيم كه بر طبق اين آمار از 39465 روستاي بالاي 20 خانوار كشور 378 روستا در استان ايلام شناسايي و سهم استان بر اين اساس سالانه 48 روستا و در طول اجراي برنامه 240 روستا مي باشد.

  سرپرست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ايلام خاطر نشان كرد: در سازمان برنامه و بودجه كشور براي عملي كردن اين موضوع كارگروه تخصصي با عنوان توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستايي براي راهبري و تدوين شيوه نامه تشكيل شده كه در اين كارگروه نحوه  تصويب طرح و ابلاغ برنامه، پايش، پيگيري و نظارت در اين شيوه نامه مشخص مي شود.

  مهندس قيصوري گفت: در استان ايلام اين موضوع در كارگروه آمايش، محيط زيست و توسعه پايدار مطرح شده و با راهنمايي هاي استاندار محترم و هماهنگي معاونت عمراني استانداري، فرمانداران شهرستانها، مديركل دفتر روستايي استانداري و دستگاههاي ذيربط

  روستاها را مشخص نموديم.

  وي تأكيد كرد: اين فعاليت ها به دليل لزوم هماهنگي هاي بيشتر در سطح دهستان انجام مي شود كه در هر شهرستان يك دهستان مشخص شده ولي تعداد روستاها متفاوت است.

  اين مقام مسئول در پايان اضافه كرد: براي شناسايي روستاها فاكتورهايي مانند محروميت، روستاهاي هدف گردشگري، مرزي بودن و روستاهاي داراي طرح هادي و ديگر فاكتورها مد نظر مي باشد.


  Powered by Tetis PORTAL