J
I
K
A
B
سه شنبه 7 بهمن 1399 09:17:26

    3 شهريور 1398 11:51:18
    بازديد اعضاي كارگروه نظارت شوراي فني استان از پروژه هاي اداره كل راه و شهرسازي در شهرستان هاي مهران و ايلام

    اعضاي كارگروه نظارت شوراي فني استان از پروژه هاي اداره كل راه و شهرسازي استان ايلام در شهرستان هاي مهران و ايلام بازديد نمودند.

    به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان؛ بر اساس برنامه زماني و شرح وظايف ابلاغي، اعضاي كارگروه نظارت شوراي فني استان (نمايندگان دستگاههاي اجرايي) از پروژه هاي راه سازي چهار خطه ايلام صالح آباد قطعه اول، راهسازي چهار خطه ايلام صالح آباد قطعه دوم، بهسازي محور صالح آباد   مهران (چهار خطه) و تكميل تقاطع ارغوان بازديد و نقطه نظرات خود را در خصوص رفع نواقص و مشكلات اجرايي پروژه هاي مذكور به كارفرمايان و پيمانكاران پروژه هاي اجرايي اعلام و نتايج را براي بررسي و جمع بندي در اختيار دبيرخانه شوراي فني استان قرار دادند.